Web stranica za inozemnog klijenta

Web stranica za inozemnog klijenta

Web stranica-upravljanje nekretninama za inozemnog klijenta Prihvatila sam prijevod- web stranica upravljanje nekretninama- koja postoji na njemačkom jeziku, no klijent želi uključiti i engleski jezik te me je angažirao na ovom projektu. Za prevođenje – web...
Nacionalno socijalno izvješće Hrvatska 2015

Nacionalno socijalno izvješće Hrvatska 2015

Nacionalno socijalno izvješće Hrvatska 2015 Projekt sam prihvatila u Heidelbergu, Njemačka. Radi se o prevođenju iscrpnog izvješća (20 stranica- oko 12000 znakova) s hrvatskog na engleski jezik. Prijevod je odrađen unutar 6 dana. Većinom sam se poslužila već...
Ugovor o zastupanju

Ugovor o zastupanju

Ugovor o zastupanju Klijent je dao 6 dana za ovaj projekt prijevoda s engleskog na hravtski jezik. Projekt je izrađen u roku. Klijent zadovoljan.. Prilikom rada internet baš i nije bio blagonaklon u pružanju pomoći, no uspjela sam pronaći neke slične ugovore....
Odluka Europske Komisije

Odluka Europske Komisije

Odluka Europske Komisije o upućivanju nacionalnih stručnjaka Za Odluku sam od Klijenta dobila na raspolaganje 5 dana, uračunavajući i vikend. Prijevod sličnih dokumenata nije dostupan na hrvatskom jeziku, pa nema konkretnih pomagala u ovom slučaju. Kratica UNS...