ugovor

Ugovor o zastupanju

Klijent je dao 6 dana za ovaj projekt prijevoda s engleskog na hravtski jezik. Projekt je izrađen u roku. Klijent zadovoljan..

Prilikom rada internet baš i nije bio blagonaklon u pružanju pomoći, no uspjela sam pronaći neke slične ugovore.