DOBRODOŠLI U MOJ URED!

USLUGE

i

Prevođenje i ovjera /Prijevod knjige

Prijevod se obračunava po količini kartice teksta (1 kartica teksta – 1500 znakova bez razmaka).
Ako želite proći jeftinije, onda imajte razumijevanja za trud koji se ulaže u ovaj posao i dopustite veći rok isporuke -recimo za 1 karticu 2 dana, ako je hitno.

A ako je stvarno hitno, onda moram zaračunati cijenu koja će biti viša, ovisno o vrsti teksta, postojanju sličnog teksta koji je sličan zahtjevanom ili roku isporuke.
  Specijalna kategorija unutar ove usluge je prevođenje knjiga.
Pod „Klijenti“ moći ćete vidjeti relevantne prijevode koje sam do sada odradila.

w

Konsekutivan prijevod

  Ovaj vid prevođenja vrlo je zahtjevan budući da se radi o usmenom prijevodu i s vrlo malim odmakom vremena nakon izgovorenog usmenog teksta. Za prevođenje ovog tipa potrebna je pomna priprema, stoga ukoliko imate saznanja o tome da vam je potreban tumač/prevoditelj bilo to za potrebe poslovnog sastanka ili raznih događanja, molim vas da me na vrijeme obavijestite kako bi moj eventualni angažman bio što uspješniji. Slobodno zatražite ponudu koristeći formular za kontakt.
COPYWRITING

Ova usluga ne mora biti vezana uz strani jezik, već može uključivati i samu  pismenu komunikaciju na hrvatskom jeziku. Svakako najkreativniji vid jezičnog izražavanja za potrebe uspjeha vašeg poslovnog pothvata. Ako imate firmu, obrt i želite se marketinški angažirati s ciljem da privučete nove klijente, onda vam mogu pomoći u oblikovanju vašeg jezičnog nastupa.

Jezik se zatiče na svakojakim pismenim materijalima koji za cilj imaju da informiraju, reklamiraju ili pak zaintrigiraju okolinu za ono čime se vi bavite.

Zatražite ponudu koristeći formular za kontakt te ćemo zajedno istražiti mogućnosti.

Moji alati su: ozbiljnost,
predanost i motiviranost.
Sve to da bi se
postigla najveća 
preciznost. Gotovo nemoguća misija.

O MENI

Od 2015. godine odvažila sam se na korak da poslujem u obliku samostalne djelatnosti, i to nakon nekoliko godina aktivnog prevođenja za agencije i firme. Korak se tada činio razumljivim, budući da sam još i godinu prije postala sudski tumač za tri strana jezika- engleski, njemački i mađarski jezik. U okolini u kojoj se govore strane jezici često sam bila nazvana „hodajućim rječnikom“, što zvuči pomalo čudno, jer smatram da nijedan jezični stručnjak to ne može u cijelosti biti. Samo stremiti tome.

U tom pothvatu da se ovlada jednim jezikom uvelike pomaže radoznalost i motiviranost, a to su dvije kvalitete koje me krase. 

Na tržištu nas ima mnogo prevoditelja i tumača, ali smatram da me nekoliko kvaliteta ipak izdvaja od mase. Prije svega tu je marljivost i motiviranost kod prevođenja- nerjetko kontaktiram stručnjake kako bih pronašla adekvatan izraz za pojedini strani (ili hrvatski) termin.

 

pouzdan prevoditelj za engleski, njemački i mađarski jezik

Tu je responzivnost na upite, tj. brzina komuniciranja s naručiteljima- ponude šaljem ubrzo nakon upita, zajedno s rokom odrade, koji je uvijek pouzdan i točan te naručitelj može računati s tim da će svoj prijevod dobiti u ponuđenom roku (osim ako rok nije prethodno određen).

Cijena bi bila treći parametar- ona se formira imajući u vidu ponuđeni rok, težinu poslanog teksta (učestalost stručnih izraza), format samog teksta te učestalost rada s određenim klijentom (prvi kontakt ili trajnija suradnja).

Četvrti parametar možda nije toliko usko vezan uz prevođenje, ali doprinosi pogotovo kreativnosti u smišljavanju jezičnih solucija (naročito kod copywritinga), a to je neiscrpna želja za upoznavanjem novoga i stjecanjem znanja na raznim područjima. Fokus mog zanimanja je najviše kultura i područja unutar nje – fotografija, književnost, arhitektura, dizajn te me se vrlo često može vidjeti na raznim kulturnim događanjima, ako ne kao prevoditelja, onda kao objektivnog i aktivnog promatrača te štovatelja kreativne umjetnosti.

 

Share This