Javi se, javi se!

Novi klijenti i stari klijenti. Koji su važniji? Svi su podjednako važni, rekla bih. Ako imam stare, vrlo je važno raditi na njihovom zadovoljstvu. Prvi sklopljen posao i uplata još ne znače da će se klijent vratiti, pogotovo ako nakon odrađenog posla nema nikakve...