Konferencije koje predstoje i koje su ključne za svakog savjesnog prevoditelja te konferencije na kojima sam bila. Teme, sažeci, dojmovi i fotografije sa događanja.

Share This